โรคความดันโลหิตสูง

พบค่อนข้างมากในจำนวนผู้เป็นโรคเบาหวาน และเมื่อเริ่มเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็มักจะมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาด้วย เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคตา และโรคทางสมอง

ผู้เป็นโรคเบาหวานจึงควรควบคุมระดับความดันเลือดให้เป็นปกติ โดยการพบแพทย์เพื่อตรวจวัดระดับความดันของเลือด ถ้าผู้ป่วยเป็นคนอ้วนก็ควรควบคุมน้ำหนัก หรือทำการลดน้ำหนักก็จะสามารถช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ คุณควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะสามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตสูงให้เป็นปกติได้เช่นเดียวกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

จากการที่ความดันโลหิตสูงนั้นไม่มีอาการ แต่หากท่านมีอาการแทรกซ้อนอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากโรคความดันโลหิตสูง ควรพบแพทย์อย่างเร่งด่วนเมื่อมีอาการต่อไปนี้
  1. ใจสั่น
  2. เหนื่อยง่าย
  3. ปวดศีรษะและอาเจียนอย่างกะทันหัน
  4. เจ็บหน้าอก
  5. ปวดที่แขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่ง แม้จะเพียงแค่ครู่และหายไปเอง
  6. ตาข้างใดข้างหนึ่งสูญเสียการมองเห็นไปชั่วขณะ